مرا پنهان کن

اطلاع از بارداری خود

اگر فکر می‌کنید باردار هستید، مهم است که آزمایش بارداری را زودتر انجام دهید.

تست بارداری را می‌توان با نمونه ادرار یا خون انجام داد. می‌توانید تست بارداری با ادرار را از داروخانه یا سوپرمارکت خریداری کنید و دستورالعمل‌های روی بسته را دنبال کنید.

آزمایش بارداری از طریق نمونه خون را می‌توان در کلینیک تنظیم خانواده محلی NSW، مطب پزشک عمومی، مرکز بهداشت زنان یا خدمات بهداشتی انجام داد.

هر چه زودتر متوجه بارداری خود شوید، زمان بیشتری برای فکر کردن به گزینه‌های بارداری خود در اختیار خواهید داشت.

اطلاع از مدت بارداری خود

مهم است که بدانید چند هفته باردار هستید (سن حاملگی). اولین روز آخرین قاعدگی برای تخمین تعداد هفته‌های بارداری شما استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر از اولین روز آخرین قاعدگی شما چهار هفته گذشته باشد، در هفته چهارم بارداری قرار دارید. دقیق ترین راه برای اطلاع از بارداری شما انجام سونوگرافی است.

سونوگرافی می‌تواند به شما بگوید در چندمین هفته بارداری خود هستید که به شما در درک گزینه‌های بارداری، کمک می‌کند.

برای اطلاع از مکان‌هایی که می‌توانید آزمایش بارداری یا سونوگرافی را انجام دهید، با خط تلفنی راهنمای گزینه‌های بارداری به شماره 463 008 1800 تماس بگیرید.