مرا پنهان کن

برای پزشکان مراقبت‌های بهداشتی

اصلاحیه قانون سقط جنین 2019 چیست؟

در نیو ساوت ولز، قانون خاتمه بارداری تحت اصلاحیه قانون سقط جنین 2019 قرار دارد که قانون جرایم 1900 را اصلاح کرد تا مقررات آن قانون در رابطه با خاتمه بارداری (سقط جنین) و جرایم مربوط به سقط جنین را لغو کند.

صلاحیه قانون سقط جنین 2019 تضمین می‌کند که سقط جنین به جای یک موضوع جنایی، به عنوان یک موضوع بهداشتی تلقی می‌شود. این قانون:

  • یک رویکرد سلامت محور برای سقط جنین ایجاد می‌کند
  • از حقوق زنان برای سلامتی، از جمله سلامت باروری و استقلال حمایت می‌کند
  • شفافیت و ایمنی را برای پزشکان بهداشتی که سقط جنین انجام می‌دهند، فراهم می‌کند

معنی این تغییرات برای پزشکان بهداشتی NSW چیست؟

اصلاحیه قانون سقط جنین 2019 به پزشک اجازه می‌دهد اقدام به خاتمه بارداری برای زنی کند که کمتر از 22 هفته باردار است.

سقط جنین در فردی که بیش از 22 هفته باردار است می‌تواند توسط پزشک متخصص انجام شود مشروط بر اینکه پزشک:

  • در نظر داشته باشد که تحت هر شرایطی، دلایل کافی برای خاتمه بارداری وجود دارد و
  • با پزشک متخصص دیگری مشورت کند و او نیز معتقد باشد تحت هر شرایطی، دلایل کافی برای سقط وجود دارد

علاوه ‌براین، ممکن است در صورت لزوم پزشک متخصص با یک گروه مشاوره چند رشته‌ای یا کمیته مشاوره بیمارستان مشورت کند.

سقط جنین در فردی که بیش از 22 هفته از بارداری او گذشته است، به‌جز در موارد اورژانسی، باید در یک بیمارستان دولتی خاص یا مراکز تایید شده انجام شود.

همچنین این قانون به رسمیت می‌شناسد که متخصصان بهداشتی مجاز مانند پزشک، پرستار، ماما، داروساز یا پزشکان بومیان و جزیره‌نشینان تنگه تورس، یا پزشک ثبت‌شده بهداشتی که توسط مقررات مسئول است، می‌توانند در انجام سقط جنین به پزشک کمک کنند. این بدان معنی است که یک داروساز می‌تواند با تجویز داروهای تجویز شده توسط یک پزشک، به خاتمه بارداری کمک کند.

چه اتفاقی می‌افتد اگر یک متخصص بهداشتی وجدانا با خاتمه بارداری (سقط جنین) مخالفت کند؟

هر پزشک ثبت‌شده‌ای که از او خواسته می‌شود در مورد سقط جنین راهنمایی کند، یا این کار را انجام دهد، به آن کمک کند یا در مورد آن توصیه کند و وجدانا با سقط جنین مخالف است، باید به موقع به فردی که درخواست کرده است اطلاع دهد که وجدانا با انجام سقط مخالف است.

علاوه بر این، اگر از یک پزشک ثبت‌نام شده خواسته شود که سقط را انجام دهد، یا در مورد انجام سقط توصیه کند، پزشک باید بدون تأخیر:

  1. اطلاعات مربوط به نحوه پیدا کردن یا تماس با پزشکی که از نظر آنان وجدانا مخالفتی با خاتمه بارداری ندارد را به زن ارائه دهد، یا
  2. مراقبت از این زن را به یک پزشک مجاز دیگر یا به ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی دیگری که می‌تواند خدمات درخواستی را انجام دهد و وجدانا مخالفتی با سقط جنین ندارد، منتقل کند.

پزشکی که وجدانا با این کار مخالف است، باید با ارائه جزئیات خدمات اطلاعاتی پشتیبانی سلامت NSW، مانند خط راهنمای گزینه‌های بارداری، شرط لازم برای ارائه اطلاعات به زن را برآورده کند.

این سرویس می‌تواند اطلاعاتی را در مورد پزشکانی که وجدانا با سقط جنین مخالف نیستند و همچنین اطلاعات عمومی و خدمات پشتیبانی برای سلامت باروری و جنسی را ارائه دهد.

اطلاعات را می‌توان از این وبسایت دانلود کرد و در اختیار بیماران قرار داد. متخصصان بهداشتی می‌توانند زنان را راهنمایی کنند تا برای کسب اطلاعات در مورد ارائه دهندگان خدمات سقط جنین با خط راهنمای گزینه‌های بارداری به شماره 1800 008 463 تماس بگیرند.

سقط جنین تنها به منظور گزینش جنسی

بر اساس اصلاحیه قانون سقط جنین 2019، سقط جنین تنها به منظور گزینش جنسی نباید انجام شود، مگر اینکه سقط نکردن خطر قابل توجهی برای سلامت یا ایمنی زن در پی داشته باشد. در تمام موارد، سلامت جسمی و روانی زن باید برای پزشک در اولویت باشد.

تعلیم و آموزش

اگر می‌خواهید درباره خاتمه بارداری در NSW اطلاعات بیشتری کسب کنید، منابع تنظیم خانواده NSW را بررسی کنید.