Giấu tôi

Xác định có thai

Khi quý vị nghĩ rằng mình có thai, điều quan trọng là quý vị phải xét nghiệm mang thai (thử thai) sớm.

Thử thai có thể thực hiện bằng mẫu nước tiểu hoặc mẫu máu. Quý vị có thể mua que thử thai bằng nước tiểu tại các hiệu thuốc hoặc siêu thị và làm theo hướng dẫn trên bao bì.

Thử thai bằng mẫu máu có thể tiến hành thông qua phòng khám Kế hoạch hóa Gia đình NSW, phòng khám đa khoa, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe phụ nữ hoặc dịch vụ y tế tại địa phương.

Càng phát hiện mình có thai sớm bao nhiêu, quý vị càng có nhiều thời gian để suy nghĩ về lựa chọn của mình.

XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG THAI KỲ

Điều quan trọng là quý vị phải xác định được mình đã mang thai được bao nhiêu tuần (tuổi thai kỳ). Ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng được dùng để ước tính tuổi thai (theo tuần). Ví dụ, nếu ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng là cách đây 4 tuần, thì tuổi thai kỳ của quý vị là 4 tuần. Siêu âm sẽ cho quý vị biết chính xác nhất tình trạng thai kỳ của mình.

Siêu âm có thể cho quý vị biết tuổi thai (theo tuần), từ đó giúp quý vị hiểu rõ về các lựa chọn khi mang thai.

Hãy gọi đến Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai theo số điện thoại 1800 008 463 để tìm hiểu các địa chỉ xét nghiệm thử thai và siêu âm.