مرا پنهان کن

سیاست حفظ حریم خصوصی

تنظیم خانواده NSW متعهد است از حریم خصوصی شما محافظت کند و به شیوه‌ای مسئولانه مطابق با قانون حفظ حریم خصوصی 1988 (Cth)، قانون اصلاحیه حریم خصوصی (افزایش حفاظت از حریم خصوصی) 2012، اصول حفظ حریم خصوصی استرالیا و قوانین و مقررات مربوط به حریم خصوصی NSW (از آن به عنوان قانون حفظ حریم خصوصی نام برده می‌شود) به اطلاعات شخصی شما رسیدگی کند.

مورد نحوه مدیریت اطلاعات شخصی توسط FPNSW، به سیاست حفظ حریم خصوصی FPNSW مراجعه کنید.

استفاده و افشا

خط تلفنی راهنمای گزینه‌های بارداری اطلاعات عمومی را به صورت محرمانه ارائه می‌دهد. برخی از جزئیات شخصی به منظور مدیریت کیفیت درخواست شده است. اطلاعات ارائه شده توسط خط تلفنی راهنمای گزینه‌های بارداری نباید به عنوان توصیه پزشکی خاص، تشخیص، درمان یا نظر دوم تلقی شود. افرادی که مواردی را مطرح می‌کنند که نیاز به مشاوره بالینی شخصی‌سازی شده دارد، به ارائه‌دهندگان خدمات بالینی ارجاع داده می‌شوند.

سیاست‌نامه کوکی‌ها

وب‌سایت خط تلفنی راهنمای گزینه‌های بارداری ممکن است از کوکی‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات ناشناس و غیرشخصی برای سنجش فعالیت شما در pregnancychoices.org.au استفاده کند. این اطلاعات فقط برای بهبود عملکرد وبسایت ما استفاده خواهد شد. کوکی‌ها اطلاعاتی که منجر به شناسایی افراد می‌شود را جمع‌آوری نمی‌کند. با استفاده از وبسایت خط تلفنی راهنمای گزینه‌های بارداری، با جمع‌آوری کوکی‌ها موافقت می‌کنید.