ซ่อนฉัน

ความเป็นส่วนตัวและนโยบาย

หน่วยการวางแผนครอบครัวรัฐนิวเซาท์เวลส์มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว 1988 (Cth) พระราชบัญญัติการแก้ไขความเป็นส่วนตัว (การเพิ่มการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว) พระราชบัญญัติ 2012 หลักการความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย และกฎหมายความเป็นส่วนตัวรัฐนิวเซาท์เวลส์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (เรียกว่ากฎหมายความเป็นส่วนตัว) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ FPNSW จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ FPNSW

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ FPNSW จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ FPNSW.

การใช้และการเปิดเผยข้อมูล

สายด่วนทางเลือกการตั้งครรภ์ให้ข้อมูลทั่วไปบนพื้นฐานที่เป็นความลับ อาจมีการขอรายละเอียดส่วนบุคคลบางประการเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการคุณภาพ ข้อมูลที่ได้รับจากสายด่วนทางเลือกการตั้งครรภ์ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย การรักษา หรือความเห็นที่สอง บุคคลที่ต้องการคำแนะนำทางคลินิกส่วนบุคคลจะถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการด้านคลินิก

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์สายด่วนทางเลือกการตั้งครรภ์อาจใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลเพื่อวัดกิจกรรมของคุณบน pregnancychoices.org.au ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ของเราเท่านั้น จะไม่มีการนำคุกกี้มาใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ การใช้เว็บไซต์สายด่วนทางเลือกการตั้งครรภ์แสดงว่าคุณยินยอมให้มีการรวบรวมของคุกกี้