Giấu tôi

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Ban kế hoạch hóa gia đình NSW cam kết bảo vệ quyền riêng tư và xử lý thông tin cá nhân của quý vị một cách có trách nhiệm theo Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư 1988 (Cth), Đạo luật Sửa đổi Quyền riêng tư (Tăng cường bảo vệ quyền riêng tư) 2012, Bộ Quy tắc Quyền riêng tư của Úc và các luật liên quan về quyền riêng tư của NSW và các quy định (được gọi là luật về quyền riêng tư). Để biết thêm thông tin về cách Ban kế hoạch hóa gia đình NSW xử lý thông tin cá nhân, hãy xem Chính sách về Quyền riêng tư của Ban kế hoạch hóa gia đình NSW.

Để biết thêm thông tin về cách Ban kế hoạch hóa gia đình NSW xử lý thông tin cá nhân, hãy xem Chính sách về Quyền riêng tư của Ban kế hoạch hóa gia đình NSW.

SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ

Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai cung cấp thông tin tổng quát trên cơ sở bảo mật. Một số thông tin cá nhân được yêu cầu cho mục đích quản lý chất lượng. Quý vị không nên xem các thông tin do Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai cung cấp là tư vấn, chẩn đoán, điều trị y khoa cụ thể hoặc ý kiến tham khảo từ chuyên gia y tế. Các cá nhân yêu cầu tư vấn lâm sàng theo lộ trình cá nhân hóa sẽ được giới thiệu đến các nhà cung cấp dịch vụ lâm sàng.

CHÍNH SÁCH COOKIE

Website của Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin ẩn danh, phi định danh nhằm đo lường hoạt động của quý vị tại trang pregnancychoices.org.au. Thông tin này chỉ được sử dụng để cải thiện chức năng website của chúng tôi. Các cookie KHÔNG thu thập thông tin định danh cá nhân. Bằng cách sử dụng website Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai, quý vị đã đồng ý với việc thu thập cookie.