مرا پنهان کن

اطلاع از مدت بارداری خود

It is important to know how many weeks pregnant you are (pregnancy gestation). The first day of your last menstrual period is used to estimate how many weeks pregnant you are. For example, if it has been four weeks from the first day of your last period the pregnancy is at 4 weeks gestation. The most accurate way to know how pregnant you are is to have an ultrasound.

سونوگرافی می‌تواند به شما بگوید در چندمین هفته بارداری خود هستید که به شما در درک گزینه‌های بارداری، کمک می‌کند.

برای اطلاع از مکان‌هایی که می‌توانید آزمایش بارداری یا سونوگرافی را انجام دهید، با خط تلفنی راهنمای گزینه‌های بارداری به شماره 463 008 1800 تماس بگیرید.