ซ่อนฉัน

การคำนวณระยะเวลาการตั้งครรภ์ของคุณ

It is important to know how many weeks pregnant you are (pregnancy gestation). The first day of your last menstrual period is used to estimate how many weeks pregnant you are. For example, if it has been four weeks from the first day of your last period the pregnancy is at 4 weeks gestation. The most accurate way to know how pregnant you are is to have an ultrasound.

อัลตราซาวน์ด์สามารถบอกคุณได้ว่าคุณตั้งครรภ์มาแล้วกี่สัปดาห์ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจทางเลือกในการตั้งครรภ์ของคุณ

สายด่วนทางเลือกการตั้งครรภ์ที่หมายเลข 1800 008 463 เพื่อทราบว่าคุณจะไปรับการตรวจการตั้งครรภ์หรืออัลตราซาวนด์ได้ที่ไหน