Giấu tôi

XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG THAI KỲ

It is important to know how many weeks pregnant you are (pregnancy gestation). The first day of your last menstrual period is used to estimate how many weeks pregnant you are. For example, if it has been four weeks from the first day of your last period the pregnancy is at 4 weeks gestation. The most accurate way to know how pregnant you are is to have an ultrasound.

Siêu âm có thể cho quý vị biết tuổi thai (theo tuần), từ đó giúp quý vị hiểu rõ về các lựa chọn khi mang thai.

Hãy gọi đến Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai theo số điện thoại 1800 008 463 để tìm hiểu các địa chỉ xét nghiệm thử thai và siêu âm.