مرا پنهان کن

فهمیدن اینکه چی مدت است حامله هستید

It is important to know how many weeks pregnant you are (pregnancy gestation). The first day of your last menstrual period is used to estimate how many weeks pregnant you are. For example, if it has been four weeks from the first day of your last period the pregnancy is at 4 weeks gestation. The most accurate way to know how pregnant you are is to have an ultrasound.

سونوگرافی می‌تواند به شما بگوید چند هفته است که حامله هستید، که به شما در درک انتخاب‌های حاملگی‌تان کمک کرده می‌تواند.

برای اطلاع از مکان‌هایی که می‌توانید تست حاملگی یا سونوگرافی انجام دهید، با خط رهنمای انتخاب‌های حاملگی به نمبر 463 008 1800 به تماس شوید.