ซ่อนฉัน

การเลือกการเลี้ยงดูบุตร

การเลือกว่าจะเลี้ยงดูบุตรหรือไม่เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ คุณอาจเลือกที่จะเลี้ยงดูบุตรกับคู่ครองหรือเลี้ยงดูบุตรเองคนเดียว หากการตั้งครรภ์เกิดขึ้นระหว่างที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ คุณอาจเลือกที่จะให้คู่ครองของคุณมีส่วนในการหารือเกี่ยวกับทางเลือกของคุณด้วย

การเลี้ยงดูบุตรร่วมกับคู่ครอง

เป็นสิ่งสำคัญในการหารือกับคู่ครองของคุณว่าคุณทั้งสองรู้สึกอย่างไรต่อการเปลี่ยน แปลงในความสัมพันธ์ รายได้ และรูปแบบการใช้ชีวิตที่การเลี้ยงดูบุตรจะนำมาสู่ เป็นเรื่องปกติที่คุณอาจเกิดมีความรู้สึกหลากหลายอารมณ์ และมีความกังวลว่าคุณจะรับมืออย่างไร หากคุณยังไม่ได้ตัดสินใจในฐานะคู่ครอง หรือถ้าความสัมพันธ์ของคุณยังใหม่อยู่หรือไม่มั่นคง การตัดสินใจอาจเป็นเรื่องยากหรือท่วมท้น

การเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองโดยลำพัง

บางคนอาจเลือกที่จะเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรโดยลำพังและบางคนอาจพบว่าต้องเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองโดยลำพังเนื่องจากความสัมพันธ์ขาดสบั้นลงหรือความแตกต่างในเรื่องที่ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรกับการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้ เป็นการดีที่จะขอความช่วยเหลือจากครอบครัวและเพื่อนและคำนึงถึงเครือข่ายการสนับสนุนที่มีให้คุณ

ความช่วยเหลือสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตร

มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการเลี้ยงดูบุตร รวมทั้งการสนับสนุนด้านการเงินและด้านการปฏิบัติ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกความช่วยเหลือด้านการเงิน โปรดไปที่: การมีบุตร | รัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลครรภ์ โปรดโทรไปที่สายด่วนทางเลือกการตั้งครรภ์ที่หมายเลข 1800 008 463 เพื่อสนทนากับพยาบาลด้านการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ การสนทนากับพยาบาลจะถูกสงวนเป็นความลับและไม่ต้องเปิดเผยตัวตน นอกจากนั้นคุณยังสามารถติดต่อแพทย์จีพีหรือแผนกสูติกรรมของโรงพยาบาลในพื้นที่ของคุณเพื่อสนทนากับผดุงครรภ์หรือนักสังคมสงเคราะห์