ซ่อนฉัน

การทำแท้งและกฎหมาย

ในออสเตรเลีย การทำแท้งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายในทุกรัฐและเขตการปกครองภายใต้สถานการณ์บางสถานการณ์และต้องกระทำโดยแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว

ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ การทำแท้งถูกถอนออกจากพระราชบัญญัติว่าด้วยอาชญากรรม 1900 ในเดือนตุลาคม 2019 โดยผ่านพ.ร.บ.ปฏิรูปกฎหมายการทำแท้ง 2019 ซึ่งแพทย์ในรัฐนิวเซาท์เวลส์สามารถให้การทำแท้งได้โดยต้องได้รับความยินยอมจากคุณ และครรภ์มีอายุสูงสุด 22 สัปดาห์

หลังจากครรภ์มีอายุเกิน 22 สัปดาห์ การทำแท้งจะต้องกระทำในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ปรึกษากับแพทย์อีกรายหนึ่งแล้ว

มีเพียงคุณและแพทย์ของคุณเท่านั้นที่มีสิทธิ์ตัดสินว่าการทำแท้งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณหรือไม่ การให้ความยินยอมหมายถึงการตกลงเมื่อคุณเข้าใจกรรมวิธี ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

ภายใต้พระราชบัญญัติปฏิรูปกฎหมายการทำแท้ง 2019 การทำแท้งไม่สามารถทำได้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการเลือกเพศ และไม่สามารถทำหนังสือส่งตัวไปยังบริการทำแท้งด้วยเหตุผลนี้

พระราชบัญญัติปฏิรูปกฎหมายการทำแท้ง 2019 ยังกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ (เช่น แพทย์ จีพี) ที่ปฏิเสธการทำแท้งหรือช่วยเหลือในการทำแท้ง ต้อง:

  • ให้ข้อมูลแก่บุคคลผู้นั้นในการค้นหาหรือติดต่อแพทย์ที่ไม่มีปัญหาด้านการขัดต่อมโนธรรม หรือ
  • โอนการดูแลบุคคลผู้นั้นไปยังผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่จดทะเบียนรายอื่น หรือบริการด้านสุขภาพแห่งอื่นที่สามารถให้บริการทำแท้งและไม่มีปัญหาด้านการขัดต่อมโนธรรม

ข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่จดทะเบียนต้องปฏิบัติในการให้ข้อมูลอาจทำได้โดยการแนะนำให้สตรีผู้นั้นโทรศัพท์ไปที่สายด่วนทางเลือกการตั้งครรภ์ 1800 008 463 หรือติดต่อทางเว็บไซต์ทางเลือกการตั้งครรภ์

หากคุณรู้สึกว่าแพทย์ของคุณไม่ได้ทำเช่นนี้ คุณสามารถร้องเรียนผ่าน คณะกรรมาธิการรับเรื่องร้องเรียนด้านสุขภาพของรัฐนิวเซาท์เวลส์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพของออสเตรเลีย (AHPRA)