ซ่อนฉัน

การรับบุตรบุญธรรมและการดูแลอุปถัมภ์

หากคุณเลือกที่จะตั้งครรภ์ต่อไปและต้องการให้ผู้อื่นดูแลทารก คุณสามารถใช้บริการรับบุตรบุญธรรมและการดูแลอุปถัมภ์

การรับบุตรบุญธรรม

การรับบุตรบุญธรรมหมายความว่า คุณให้สิทธิและความรับผิดชอบทั้งหมดในการเลี้ยงดูบุตรแก่พ่อแม่บุญธรรม

การรับบุตรบุญธรรมเกี่ยวข้องกับการลงนามในข้อตกลงทางกฎหมายเพื่อให้บุคคลอื่นเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็ก ผู้ปกครองต้องรออย่างน้อย 30 วันหลังจากเด็กเกิด ก่อนที่จึงจะสามารถลงนามในข้อตกลงทางกฎหมายได้

หากคุณเลือกการยกเด็กเป็นบุตรบุญธรรม คุณจะยังคงสามารถติดต่อกับเด็กได้โดยการตกลงตามแผนการรับบุตรบุญธรรมกับพ่อแม่บุญธรรม เจ้าหหน้าที่ผู้ดูแลเรื่อง (เคสเวิร์คเคอร์) สามารถช่วยจัดทำแผนนี้ได้ กระทรวงชุมชนและยุติธรรมเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ดูแลบริการรับบุตรบุญธรรมในรัฐนิวเซาท์เวลส์ หน่วยงานนี้ทำงานร่วมกับบิดามารดาผู้ให้กำเนิดซึ่งกำลังพิจารณาการยกเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและครอบครัวที่ต้องการรับเลี้ยงเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

เด็กบุญธรรมทุกคนมีสิทธิตามกฎหมายที่จะทราบเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวที่ให้กำเนิดและวัฒนธรรมของพวกเขา เจ้าหน้าที่รับบุตรบุญธรรมจะทำงานร่วมกับพ่อแม่บุญธรรมเพื่อจัดทำแผนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับรายละเอียดว่าจะดำรงการติดต่ออย่างไรในอนาคต

หากคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ การยกเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่ใช่ทางเลือกเดียว คุณอาจเลือกให้เด็กอยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ก็ได้

การดูแลอุปถัมภ์

การดูแลอุปถัมภ์คือการที่บุตรของคุณอยู่ภายใต้การดูแลของครอบครัวอื่น

การดูแลอุปถัมภ์มีหลายประเภท ได้แก่ :

  • การดูแลอุปถัมภ์ชั่วคราว: สามารถใช้ได้ในระหว่างที่คุณกำลังจัดการกับปัญหาที่อยู่อาศัยการเงิน หรือปัญหาส่วนตัว ในระหว่างการดูแลโดยความสมัครใจ (ไม่ใช่คำสั่งของศาล) คุณยังคงเป็นผู้ปกครองของเด็กและสามารถเยี่ยมเยียนบุตรของคุณได้ การดูแลชั่วคราวนี้โดยปกติจำกัดเวลาไว้หลายสัปดาห์
  • การดูแลอุปถัมภ์ระยะยาว: หากบุตรของคุณอยู่ในความอุปถัมภ์ระยะยาว คุณจะสูญเสียสิทธิ์การเป็นผู้ดูแลและ/หรือการอารักขาตามกฎหมาย คุณจะยังคงเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็ก ในการอุปถัมภ์ระยะยาว เด็กมักจะมีความผูกพันทางอารมณ์กับครอบครัวอุปถัมภ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม/การดูแลอุปถัมภ์

กระทรวงชุมชนและความยุติธรรม (DCJ) ให้บริการด้านการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมและการดูแลอุปถัมภ์หลายประเภท คุณสามารถสอบถามทางเลือกในการดูแลบุตรของคุณกับเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ ติดต่อบริการรับบุตรบุญธรรม DCJ ได้ที่ 1800 003 227.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการรับบุตรบุญธรรมและทางเลือกอื่นอยู่ในเว็บไซต์ DCJ https://www.facs.nsw.gov.au/families/adoption