ซ่อนฉัน

การใช้และการเปิดเผยข้อมูล

สายด่วนทางเลือกการตั้งครรภ์ให้ข้อมูลทั่วไปบนพื้นฐานที่เป็นความลับ อาจมีการขอรายละเอียดส่วนบุคคลบางประการเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการคุณภาพ ข้อมูลที่ได้รับจากสายด่วนทางเลือกการตั้งครรภ์ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย การรักษา หรือความเห็นที่สอง บุคคลที่ต้องการคำแนะนำทางคลินิกส่วนบุคคลจะถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการด้านคลินิก