ซ่อนฉัน

บริการด้านการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ

การเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และทางเพศที่มีคุณภาพสูงและราคาไม่แพงมีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และทางเพศให้ข้อมูลการคุมกำเนิด กรรมวิธีการคุมกำเนิด (การใส่และการถอดออกห่วงคุมกำเนิดไอยูดีและอิมพลานอน) คำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกในการตั้งครรภ์ รวมทั้งการทำแท้งตั้งแต่ระยะต้นๆ การทดสอบและการจัดการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ STI การจัดการต่ออาการของวัยหมดประจำเดือน และเรื่องอื่น ๆ อีกมาก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์และสุขภาพทางเพศ โปรด: