ซ่อนฉัน

บริการด้านการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ

การเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และทางเพศที่มีคุณภาพสูงและราคาไม่แพงมีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

Reproductive and sexual health services provide contraception information, contraceptive procedures (IUD and Implanon insertion and removal), advice on pregnancy options including early abortion, STI testing and management, the management of menopause symptoms, and more. Click here to find a service near you.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์และสุขภาพทางเพศ โปรด: