Giấu tôi

Dành Cho Các Bác Sĩ Chăm Sóc Sức Khỏe

ĐẠO LUẬT CẢI CÁCH LUẬT PHÁ THAI NĂM 2019 LÀ GÌ?

Ở NSW, luật phá thai được quy định bởi Đạo luật Cải cách Luật phá thai năm 2019. Đạo luật này sửa đổi Đạo luật Hình sự 1900 nhằm bãi bỏ các quy định của Đạo luật này đối với hành vi chấm dứt thai kỳ (phá thai) và bãi bỏ các hành vi vi phạm pháp luật thông thường liên quan đến hành vi phá thai.

Đạo luật Cải cách Luật phá thai năm 2019 được ban hành nhằm đảm bảo rằng hành vi phá thai được tính là vấn đề sức khỏe, thay vì là vấn đề hình sự. Đạo luật:

  • thiết lập phương pháp tiếp cận hành vi phá thai, lấy sức khỏe làm trung tâm
  • ủng hộ quyền của nữ giới đối với sức khỏe cá nhân, bao gồm sức khỏe sinh sản và quyền tự chủ
  • mang lại sự minh bạch và an toàn cho các bác sĩ cung cấp dịch vụ phá thai

NHỮNG SỰ THAY ĐỔI NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI CÁC BÁC SĨ TẠI NSW?

Đạo luật Cải cách Luật phá thai năm 2019 cho phép bác sĩ thực hiện thủ thuật phá thai cho phụ nữ mang thai không quá 22 tuần tuổi.

Thủ thuật phá thai cho người mang thai trên 22 tuần có thể được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa với điều kiện vị bác sĩ này:

  • cân nhắc về việc, trong tất cả mọi trường hợp, có đủ cơ sở để tiến hành phá thai, và
  • đã hội chẩn với một bác sĩ chuyên khoa khác và người này cũng cho rằng, trong tất cả mọi trường hợp, có đủ cơ sở để tiến hành phá thai

Ngoài ra, bác sĩ chuyên khoa này có thể hội chẩn với đội ngũ cố vấn đa khoa hoặc ủy ban cố vấn của bệnh viện theo quy định.

Trừ trường hợp khẩn cấp, thủ thuật phá thai đối với người mang thai hơn 22 tuần tuổi phải được thực hiện tại một số bệnh viện công nhất định hoặc các cơ sở y tế đã được cấp phép.

Đạo luật cũng công nhận những người hành nghề y đã được cấp phép và chỉ định theo quy định như bác sĩ, y tá, nữ hộ sinh, dược sĩ, bác sĩ thổ dân hoặc đảo Torres Strait, có thể hỗ trợ quá trình thực hiện thủ thuật phá thai được tiến hành bởi bác sĩ. Điều này đồng nghĩa là dược sĩ có thể hỗ trợ việc phá thai bằng cách cấp phát thuốc do bác sĩ kê toa.

CÁC BƯỚC TIẾP THEO CẦN THỰC HIỆN NẾU BÁC SĨ TỪ CHỐI THỰC HIỆN CHẤM DỨT THAI KỲ (PHÁ THAI) VÌ LÝ DO ĐẠO ĐỨC?

Bất kỳ bác sĩ được cấp phép nào được hỏi xin tư vấn về phá thai, hoặc thực hiện, hỗ trợ hay tư vấn về thủ thuật phá thai, nhưng từ chối thực hiện thủ thuật vì lý do đạo đức phải có trách nhiệm thông báo cho người đưa ra yêu cầu rằng họ từ chối thực hiện thủ thuật phá thai vì lý do đạo đức, và phải thông báo cho người đó một cách kịp thời.

Ngoài ra, nếu bác sĩ được cấp phép được yêu cầu tiến hành thủ thuật phá thai, hay tư vấn về quy trình thực hiện thủ thuật này, vị bác sĩ đó không được phép trì hoãn, mà phải:

  1. cung cấp cho bệnh nhân địa điểm hoặc phương thức liên hệ với bác sĩ không từ chối thực hiện thủ thuật vì lý do đạo đức, hoặc
  2. chuyển dịch vụ chăm sóc y tế của bệnh nhân tới cho bác sĩ đã được cấp phép hoặc dịch vụ y tế khác, người có thể tiến hành thủ thuật phá thai và không từ chối thực hiện thủ thuật vì lý do đạo đức.

Theo yêu cầu quy định bác sĩ được cấp phép phải cung cấp thông tin cho bệnh nhân, bác sĩ có thể cung cấp cho bệnh nhân thôgn tin chi tiết về dịch vụ thông tin hỗ trợ Bộ Y tế NSW như Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai.

Dịch vụ này có thể cung cấp thông tin về các bác sĩ không từ chối thực hiện thủ thuật phá thai vì lý do đạo đức; cũng như các thông tin tổng quan và các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục.

Các thông tin có thể được tải xuống từ website này và cung cấp cho các bệnh nhân. Các chuyên gia y tế có thể hướng dẫn bệnh nhân liên hệ tới Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai theo số điện thoại 1800 008 463 để biết thêm thông tin chi tiết về các nhà cung cấp dịch vụ chấm dứt thai kỳ.

CHẤM DỨT THAI KỲ CHỈ VÌ LÝ DO LỰA CHỌN GIỚI TÍNH

Theo Đạo luật Cải cách Luật Phá thai năm 2019, không được phép cung cấp dịch vụ chấm dứt thai kỳ chỉ vì lý do lựa chọn giới tính trừ khi sức khỏe hoặc sự an toàn của người mẹ bị đe dọa nghiêm trọng nếu không tiến hành chấm dứt thai kỳ. Trong tất cả các trường hợp, sức khỏe thể chất và tâm lý của người mẹ phải luôn ưu tiên hàng đầu đối với các bác sĩ.

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về các dịch vụ chấm dứt thai kỳ tại NSW, hãy khám phá nguồn tài liệu của Ban kế hoạch hóa gia đình NSW.