Giấu tôi

Cho con nuôi và Chăm sóc bảo trợ

Nếu quý vị quyết định sinh con và nhờ người khác chăm sóc con mình, dịch vụ cho/nhận con nuôi và chăm sóc bảo trợ luôn sẵn sàng để quý vị lựa chọn.

CHO CON NUÔI

Cho con nuôi đồng nghĩa với việc quý vị trao toàn bộ quyền và trách nhiệm nuôi dưỡng cho cha mẹ nuôi.

Cho/nhận con nuôi yêu cầu quý vị ký cam kết thỏa thuận pháp lý để một người khác trở thành người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ. Cha mẹ phải chờ ít nhất 30 ngày sau khi đứa trẻ ra đời trước khi họ có thể ký thỏa thuận pháp lý.

Nếu quý vị chọn phương án cho con nuôi, quý vị vẫn có thể giữ liên lạc với con mình theo thỏa thuận cho/nhận con nuôi với cha mẹ nuôi. Nhân viên phụ trách sẽ giúp soạn thảo kế hoạch này. Sở Tư pháp và Xã hội là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về các dịch vụ cho/nhận con nuôi tại NSW. Họ sẽ làm việc với cha mẹ đẻ, xem xét việc cho con nuôi và các gia đình mong muốn nhận nuôi.

Tất cả con nuôi đều có quyền hợp pháp biết về gia đình và văn hóa nơi mình sinh ra. Nhân viên phụ trách việc cho/nhận con nuôi sẽ làm việc với cha mẹ nuôi để soạn thảo bản kế hoạch cho/nhận con nuôi, phác thảo chi tiết thỏa thuận về cách thức duy trì liên lạc.

Nếu quý vị cảm thấy quý vị không thể nuôi dưỡng con mình, cho con nuôi không phải là giải pháp duy nhất. Chăm sóc bảo trợ cũng có thể là một phương án.

CHĂM SÓC BẢO TRỢ

Chăm sóc bảo trợ là khi con của quý vị được gia đình khác chăm sóc.

Có nhiều loại chăm sóc bảo trợ khác nhau, bao gồm:

  • Chăm sóc bảo trợ tạm thời: Hình thức này có thể áp dụng trong khi quý vị giải quyết các vấn đề về chỗ ở, tài chính hoặc cá nhân. Trong suốt quá trình chăm sóc tự nguyện (không theo lệnh của tòa án), quý vị vẫn là người giám hộ và có thể thăm con. Chăm sóc bảo trợ tạm thời thường giới hạn trong vòng vài tuần.
  • Chăm sóc bảo trợ dài hạn: Nếu con quý vị được gửi chăm sóc bảo trợ dài hạn, quý vị sẽ mất quyền giám hộ và/ hoặc quyền nuôi con hợp pháp. Quý vị vẫn sẽ là mẹ hợp pháp của con mình. Trong trường hợp chăm sóc bảo trợ dài hạn, những đứa trẻ thường có tình cảm gắn bó với gia đình đang nuôi dưỡng mình.

THÔNG TIN VỀ VIỆC CHO/NHẬN CON NUÔI VÀ CHĂM SÓC BẢO TRỢ

Sở Tư pháp và Xã hội (DCJ) đưa ra nhiều dịch vụ cho/nhận con nuôi và chăm sóc bảo trợ. Quý vị có thể trao đổi với nhân viên có khả năng và giàu kinh nghiệm về các phương án chăm sóc con của mình. Xin vui lòng liên hệ Dịch vụ Cho/Nhận con nuôi DCJ theo số điện thoại 1800 003 227.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục và các phương án cho/nhận con nuôi, quý vị có thể truy cập website của DCJ, https://www.facs.nsw.gov.au/families/adoption