مرا پنهان کن

فرزندخواندگی یا نگهداری طفل

اگر تصمیم به ادامه دادن به حاملگی دارید تا شخص دیگری از طفل مواظبت کند، فرزندخواندگی و مواظبت از فرزندخوانده در دسترس هستند.

فرزندخواندگی

فرزندخواندگی به این معنی است که شما تمام حقوق و مسئولیت‌های والدین بودن خود را به والدین ناخوانده می‌دهید.

فرزندخواندگی بشمول امضای قرارداد قانونی برای شخص دیگری است تا سرپرست قانونی طفل شود. والدین باید حداقل 30 روز بعد از تولد طفل منتظر بمانند تا بتوانند قرارداد قانونی را امضا کنند.

اگر فرزندخواندگی را انتخاب کردید، می‌توانید با توافق بر سر پلان فرزندخواندگی با والدین فرزندخوانده، با طفل در تماس باشید. اداره جوامع و عدالت، سازمان دولتی است که از خدمات فرزندخواندگی در NSW مواظبت می‌کند. آنها با والدینی که در حال تولد طفلی هستند و فامیل‌هایی که مایل به فرزندخواندگی می‌باشند، همکاری می‌کنند.

همه اطفال به فرزندخواندگی گرفته شده، این حق قانونی را دارند که از فامیل و فرهنگ خود مطلع شوند. یک کارمند دوسیه فرزندخواندگی با والدین فرزندخوانده همکاری می‌کند تا یک پلان فرزندخواندگی را تشکیل دهد که جزئیات توافق شده راجع به نحوه برقراری تماس را مشخص می‌کند.

اگر احساس می‌کنید نمی‌توانید والد طفلی شوید، فرزندخواندگی تنها بدیل نیست. مواظبت از طفل ممکن است یک انتخاب دیگر باشد.

مواظبت از طفل

مواظبت از طفل به زمانی میگویند که طفل شما توسط فامیل دیگری، نگهداری می‌شود.

انواع مختلفی از مواظبت از طفل وجود دارد. انتخاب‌های مواظبت از طفل بشمول موارد ذیل است:

  • مواظبت موقت از طفل: این می‌تواند در زمان حل مشکلات مسکن، مالی یا شخصی مورد استفاده قرار گیرد. در طول مواظبت داوطلبانه (نه به دستور محکمه) شما قیم طفل باقی می‌مانید و می‌توانید طفل خود را ببینید. مواظبت موقت معمولاً به چند هفته محدود می‌شود
  • مواظبت طولانی مدت: اگر طفل شما تحت سرپرستی طولانی مدت باشد، شما سرپرستی قانونی و/یا حضانت طفل خود را از دست خواهید داد. شما همچنان والدین قانونی طفل خواهید ماند. در مواظبت‌های طولانی مدت، اطفال اغلب از نظر عاطفی به فامیل خود وابسته می‌شوند

معلومات راجع به فرزندخواندگی / مواظبت از طفل

اداره جوامع و عدالت (DCJ) طیف وسیعی از خدمات فرزندخواندگی و مواظبت از طفل را ارائه می‌دهد. می‌توانید راجع به انتخاب‌های خود برای مواظبت از طفلتان با یک مددکار دوره دیده و با تجربه صحبت کنید. با خدمات فرزندخواندگی DCJ با نمبر 227 003 1800 به تماس شوید.

معلومات بیشتر راجع به رویه پذیرش و انتخاب‌های بدیل را می‌توان در ویب سایت DCJ بیابید، https://www.facs.nsw.gov.au/families/adoption