Giấu tôi

LIÊN HỆ

Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai được điều hành bởi Ban kế hoạch hóa gia đình NSW với sự tài trợ của Bộ Y tế NSW.

Hãy giúp chúng tôi tiếp tục cải thiện Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai bằng cách phản hồi về chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Xin vui lòng gửi phản hồi của quý vị đến địa chỉ email [FEEDBACK EMAIL]. Mọi thông tin phản hồi đều được giữ riêng tư và bảo mật. feedback@pregnancychoices.org.auMọi thông tin phản hồi đều được giữ riêng tư và bảo mật.

Nếu quý vị muốn liên hệ với Ban kế hoạch hóa gia đình NSW về bất kỳ vấn đề nào khác, xin vui lòng gửi mail tới địa chỉ info@pregnancychoices.org.au