Giấu tôi

Phá thai và quy định pháp luật

Ở Úc, phá thai là hợp pháp ở tất cả các bang và vùng lãnh thổ trong một số điều kiện nhất định và phải do bác sĩ được cấp phép thực hiện.

Tại Tiểu bang NSW, phá thai đã được xóa bỏ khỏi Đạo luật Hình sự 1900 vào tháng 10/2019 sau khi Đạo luật Cải cách Luật Phá thai năm 2019 được thông qua. Các bác sĩ ở NSW có thể tiến hành thủ thuật phá thai, với cam kết đồng ý làm thủ thuật của quý vị, và thai từ 22 tuần tuổi trở xuống.

Sau 22 tuần tuổi, thủ thuật phá thai phải được bác sĩ chuyên khoa (sau khi hội chẩn với một bác sĩ khác) tiến hành ở bệnh viện hoặc cơ sở y tế được cấp phép.

Chỉ quý vị và bác sĩ của quý vị có quyền quyết định xem việc phá thai có phải là phương án tốt nhất đối với bản thân quý vị hay không. Ký cam kết đồng ý làm thủ thuật đồng nghĩa với việc quý vị đồng ý và hiểu rõ quy trình thủ thuật, cũng như các nguy cơ và biến chứng có thể xảy ra.

Theo Đạo luật Cải cách Luật Phá thai năm 2019, không cung cấp dịch vụ phá thai chỉ vì lý do lựa chọn giới tính và không viết giấy giới thiệu tới các cơ sở phá thai với lý do này.

Đạo luật Cải cách Luật Phá thai năm 2019 cũng yêu cầu bác sĩ (như là bác sĩ gia đình) từ chối thực hiện hoặc hỗ trợ thủ thuật phá thai, phải:

  • Cung cấp cho bệnh nhân địa điểm hoặc phương thức liên hệ với bác sĩ không từ chối thực hiện thủ thuật vì lý do đạo đức, hoặc
  • Chuyển dịch vụ chăm sóc y tế của bệnh nhân tới cho bác sĩ đã được cấp phép hoặc dịch vụ y tế khác, người có thể tiến hành thủ thuật phá thai và không từ chối thực hiện thủ thuật vì lý do đạo đức.

Theo yêu cầu quy định bác sĩ được cấp phép phải cung cấp thông tin cho bệnh nhân, bác sĩ có thể hướng dẫn họ gọi đến Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai theo số điện thoại 1800 008 463 hoặc truy cập trang mạng Pregnancy Choices (Các lựa chọn khi mang thai)

Nếu quý vị cảm thấy bác sĩ của mình không thực hiện đúng các yêu cầu nêu trên, quý vị có thể gửi đơn khiếu nại qua Ủy ban Khiếu nại Dịch vụ Y tế NSW hoặc Cơ quan Giám sát Chuyên viên Y tế Úc (AHPRA).