Giấu tôi

Các Lựa Chọn Khi Mang Thai

Nếu quý vị mang thai ngoài ý muốn, quý vị nên dành thời gian tìm hiểu các lựa chọn sẵn có và quyết định xem đâu là lựa chọn phù hợp nhất đối với hoàn cảnh hiện tại của mình.

Các lựa chọn này có thể bao gồm:

Quý vị nên tính đến hoàn cảnh bản thân, nguồn hỗ trợ sẵn có, và tuổi thai (theo tuần) trong khi cân nhắc đưa ra quyết định đâu là lựa chọn phù hợp nhất với mình.

Tâm sự với người mà quý vị biết và tin tưởng có thể giúp ích cho quý vị. Đôi khi, nói chuyện với chuyên viên y tế cũng có ích. Nếu quý vị cần ai đó để trò chuyện, quý vị có thể gọi đến Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai theo số điện thoại 1800 008 463 để trao đổi với một trong các chuyên viên y tế của chúng tôi.