Giấu tôi

GIỚI THIỆU

Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai được điều hành bởi Ban kế hoạch hóa gia đình NSW với sự tài trợ của Bộ Y tế NSW.

Ban kế hoạch hóa gia đình NSW là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục ở NSW và Úc. Sứ mệnh của chúng tôi là nâng cao sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, cũng như quyền lợi của cộng đồng, bằng cách hỗ trợ toàn thể người dân quyền tự chủ và tự do quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục trong suốt cuộc đời họ.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Ban kế hoạch hóa gia đình NSW cam kết bảo vệ quyền riêng tư và xử lý thông tin cá nhân của quý vị một cách có trách nhiệm theo Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư 1988 (Cth), Đạo luật Sửa đổi Quyền riêng tư (Tăng cường bảo vệ quyền riêng tư) 2012, Bộ Quy tắc Quyền riêng tư của Úc và các luật liên quan về quyền riêng tư của NSW và các quy định (được gọi là luật về quyền riêng tư). Để biết thêm thông tin về cách Ban kế hoạch hóa gia đình NSW xử lý thông tin cá nhân, hãy xem Chính sách về Quyền riêng tư của Ban kế hoạch hóa gia đình NSW.

SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ

Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai cung cấp thông tin tổng quát trên cơ sở bảo mật. Một số thông tin cá nhân được yêu cầu cho mục đích quản lý chất lượng. Quý vị không nên xem các thông tin do Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai cung cấp là tư vấn, chẩn đoán, điều trị y khoa cụ thể hoặc ý kiến tham khảo từ chuyên gia y tế. Các cá nhân yêu cầu tư vấn lâm sàng theo lộ trình cá nhân hóa sẽ được giới thiệu đến các nhà cung cấp dịch vụ lâm sàng.