Giấu tôi

Biện pháp tránh thai

Dù quý vị quyết định như thế nào thì điều quan trọng là quý vị phải tính đến biện pháp tránh thai mà quý vị có thể sử dụng trong tương lai.

Quý vị có thể thực hiện biện pháp tránh thai ngay sau khi phá thai hoặc sinh con. Hiện nay, có nhiều biện pháp tránh thai có sẵn. Các biện pháp tránh thai lâu dài và có thể đảo ngược thường hiệu quả nhất, bao gồm que cấy tránh thai (Implanon) và vòng tránh thai (IUD).

Để biết thêm thông tin chi tiết về các biện pháp tránh thai sẵn có, xin vui lòng truy cập website Ban kế hoạch hóa gia đình NSW tại địa chỉ: https://www.fpnsw.org.au/health-information/individuals/contraception

Quý vị cũng có thể trao đổi với y tá chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục bằng cách gọi đến Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai theo số điện thoại 1800 008 463. Cuộc trò chuyện này sẽ hoàn toàn được bảo mật và ẩn danh.