Giấu tôi

SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ

Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai cung cấp thông tin tổng quát trên cơ sở bảo mật. Một số thông tin cá nhân được yêu cầu cho mục đích quản lý chất lượng. Quý vị không nên xem các thông tin do Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai cung cấp là tư vấn, chẩn đoán, điều trị y khoa cụ thể hoặc ý kiến tham khảo từ chuyên gia y tế. Các cá nhân yêu cầu tư vấn lâm sàng theo lộ trình cá nhân hóa sẽ được giới thiệu đến các nhà cung cấp dịch vụ lâm sàng.