مرا پنهان کن

خدمات حاملگی و صحت جنسی

دسترسی به خدمات صحت حاملگی و جنسی با کیفیت بالا و مقرون به صرفه برای بهبود صحت و رفاه همه مردم، حیاتی است.

Reproductive and sexual health services provide contraception information, contraceptive procedures (IUD and Implanon insertion and removal), advice on pregnancy options including early abortion, STI testing and management, the management of menopause symptoms, and more. Click here to find a service near you.

برای معلومات بیشتر راجع به سایر مسائل مربوط به صحت حاملگی و جنسی: