என்னை மறைக்கவும்

எங்களைப் பற்றி

இணைப்பானது, ‘என்.எஸ்.டபிள்யு ஹெல்த்’ வழங்கும் நிதியுதவியின் மூலம் குடும்பக் கட்டுப்பாடு என்.எஸ்.டபிள்யு-ஆல் நடத்தப்படுகிறது.

குடும்பக் கட்டுப்பாடு என்.எஸ்.டபிள்யு என்பது நியூ சவுத் வேல்ஸ் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவில் இனப்பெருக்க மற்றும் பாலியல் சுகாதார சேவைகளை வழங்கும் முன்னணி நிறுவனமாகும். அனைவரும் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் தங்களுடைய இனப்பெருக்க மற்றும் பாலியல் சுகாதாரம் தொடர்பான அனைத்து விடயங்கள் மீதும் கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருக்கவும் சுதந்திரமாக முடிவெடுக்கவும் அவர்களுக்கு ஆதரவளிப்பதன் மூலம் நமது சமூகங்களின் இனப்பெருக்க மற்றும் பாலியல் சுகாதாரம் மற்றும் உரிமைகளை மேம்படுத்துவதே எங்கள் நோக்கமாகும்.

தனியுரிமை மற்றும் கொள்கை

குடும்பக் கட்டுப்பாடு என்.எஸ்.டபிள்யு ஆனது, 1988-ஆம் ஆண்டின் தனியுரிமைச் சட்டம் (Privacy Act 1988 (Cth)), 2012-ஆம் ஆண்டின் தனியுரிமை திருத்த (தனியுரிமைப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துதல்) சட்டம் (Privacy Amendment (Enhancing Privacy Protection) Act 2012), ஆஸ்திரேலிய தனியுரிமைக் கோட்பாடுகள் (Australian Privacy Principles) மற்றும் தொடர்புடைய என்.எஸ்.டபிள்யு தனியுரிமைச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள் (தனியுரிமைச் சட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது) ஆகியவற்றின்படி உங்கள் தனியுரிமையைப் பாதுகாப்பதற்கும், ஒரு பொறுப்பான முறையில் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைக் கையாள்வதற்கும் உறுதிபூண்டுள்ளது. தனிப்பட்ட தகவலை FPNSW எவ்வாறு கையாள்கிறது என்பது பற்றிய மேலும் தகவல்களுக்கு, FPNSW தனியுரிமைக் கொள்கையைப் . பார்க்கவும்.

பயன்பாடு மற்றும் வெளிப்படுத்துதல்

‘பிரகனன்சி சாய்சஸ்’ உதவி இணைப்பானது, இரகசியமான முறையில் பொதுவான தகவல்களை வழங்குகிறது. தர மேலாண்மை நோக்கங்களுக்காக சில தனிப்பட்ட விவரங்கள் கேட்கப்படுகின்றன. ‘பிரகனன்சி சாய்சஸ்’ உதவி இணைப்பு வழங்கும் தகவல்களை, குறிப்பிட்ட மருத்துவ ஆலோசனையாகவோ, நோய் கண்டறிதலாகவோ, சிகிச்சையாகவோ அல்லது இரண்டாவது கருத்தாகவோ கருதக்கூடாது. தனிப்பட்ட மருத்துவ ஆலோசனை தேவைப்படும் விடயங்களைக் கேட்கும் நபர்கள், மருத்துவ சேவை வழங்குநர்களிடம் செல்லுமாறு பரிந்துரைக்கப்படுவார்கள்.