مرا پنهان کن

سقط جنین

اگر حاملگی بدون پلان قبلی را تجربه می‌کنید، ممکن است احساس کنید سقط جنین بهترین انتخاب برای شماست.

در زمان سقط جنین، مهم است که به یاد داشته باشید که تنها نیستید. تخمین زده می‌شود که از هر چهار زن آسترالیایی، یک نفر در طول زندگی خود سقط جنین می‌کند.

 

دو نوع سقط جنین برای خاتمه دادن به حاملگی مورد استفاده است:

  • سقط جنین ذریعه جراحی - که بشمول یک عمل جراح، معمولاً تحت بیهوشی سبک، برای خاتمه دادن به حاملگی است
  • سقط جنین با ادویه - که بشمول مصرف دواهایی است که باعث سقط جنین می‌شود و در صورت حاملگی کمتر از نُه هفته، می‌تواند پیشنهاد شود.

برای معلومات بیشتر با خط رهنمای انتخاب حاملگی با نمبر 463 008 1800 به تماس شوید.

بر بنیاد اصلاحی قانون سقط جنین قانون 2019 ، کدام ارجاعی برای ختم حاملگی به منظور انتخاب جنسیت، ارائه نخواهد شد.