مرا پنهان کن

انتخاب‌های حاملگی

اگر حاملگی بدون پلان قبلی دارید، مهم است که برای درک انتخاب‌های در دسترس خود، زمان بگذارید و تصمیمی بگیرید که به بهترین شکل، مناسب شرایط فعلی شما باشد.

انتخاب‌های شما ممکن است بشمول موارد ذیل باشد:

در زمانی که تصمیم می‌گیرید که چه انتخابی برای شما مناسب‌تر است، خوب است که شرایط شخصی، حمایت‌های موجود و هفته حاملگی‌تان را در نظر بگیرید.

صحبت کردن با کسی که می‌شناسید و به او اعتماد دارید می‌تواند مفید باشد. بعضی وقت‌ها صحبت با یک فرد مسلکی صحی مفید است. اگر به کسی ضرورت دارید که با او صحبت کنید، با خط رهنمای انتخاب‌های حاملگی به نمبر 1800 008 463 تماس گرفته می‌توانید تا با یکی از افراد مسلکی صحی ما صحبت کنید.